Startsidan

Alingsås Hembygdsförening har sin hemvist och i sin vård Stampens kvarn och naturtorpet Dammsjöås. Två ovärderliga tidsdokument för Alingsås och för oss, som vi gärna delar med Dig som just nu besöker vår hemsida. Till Dig som vill göra en utflykt till vårt vackra torp och ”bara vara” några timmar och till Dig som vill titta in på kvarnen för att känna doften av en annan tid säger vi Välkommen! Här möter Du vingslagen från längesedan.

Lilla Prästeryd!

Uppmärksamma flanörer har lagt märke till att det händer saker vid det lilla torpet i Prästeryd strax intill Tuvegården.

 

I Lars Bernhardssons stuga pågår just nu en varsam renovering såväl utvändigt som invändigt. Stugan är målad, taket omlagt, det har röjts en gångväg upp från Prästerydsvägen och runt huset har buskage fällts. Invändigt håller stugan nu på att förberedas för att även här kunna påbörja renovering.

Vem gör detta då? Jo, det är ett samarbete mellan flera parter; Alingsåshem som äger stugan, Alingsås Hembygdsförening som vill bevara den unika miljön, Alingsås kommuns bebyggelseantikvarie som expert i bevarandefrågor samt Alingsås museum som är behjälpliga i flera frågor.

Foto: Else-Britt Carrgård
Foto: Else-Britt Carrgård

Nästa aktivitet

 

Jazz på Stampens kvarn 2 september

kl. 17

ANMÄLAN

senast 20/8

Se Program 2018

 

Stampens Kvarn har öppet varje lördag och söndag 12-16

t o m 26/8

 

....................

 

Läs om

Gökottan på Dammsjöås och Kvarnöppning med vernissage under Föreningsarkiv

...................

 

Stampens kvarn kan bli byggnadsminne!

Läs om detta under Föreningsarkiv.

Där finner Du också mer från 2017.

Men för att ta det från början:

Alingsås Hembygdsförening fick påstötning av en person som sedan barndomen är väl bekant med området och Lilla Prästeryd och tyckte att något genast borde göras. ”Torpet står ju och förfaller!” Efter samråd med Alingsåshem och bebyggelseantikvarien beslöt Hembygdsföreningen att formulera en målbild för torpmiljön. Målbilden visade sig tillgodogöra alla parters önskemål väl. Tanken är att skapa ett ”Minnenas hus”, eller ett ” levande museum” för oss att bevara och använda. Hembygdsföreningens syfte är ju bland annat att aktivt medverka till vård och bevarande samt att samverka i lokala kulturfrågor.

Invigning hoppas vi kan ske under jubileumsåret 2019 under pompa och ståt!

Torpet och den äldsta delen av ladugården kan dateras till tidigt 1700-tal, och är den enda kvarvarande gårdsmiljön sedan så tidigt datum och därför viktig för Alingsås kommun att bevara. Fastigheten finns också upptagen i kommunens Kulturmiljöprogram som ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse”. Genom ett brett samarbete kan vi nu bevara och återställa torpmiljön. Vi kommer återkommande att rapportera om hur projektet fortskrider här på hemsidan, så håll utkik!

Carina

ordförande

2018-05-15

Gökotta firades i Dammsjöås den 6 Maj med Kamraterna som underhöll och Janine Alm Ericson som inte bara vårtalade utan också satte potatis.

Om några dagar kommer vi under Föreningsarkiv att berätta mer om denna härliga morgon och lägga ut några bilder.

webb-kontoret 2018-05-15

Välkommen som medlem i Alingsås Hembygdsförening

Du finner uppgifter under Kontakter

Vi samarbetar i våra arrangemang och verksamhet med Studiefrämjandet