Bildarkiv

Bilder från Stampens kvarn och Dammsjöås 2012-2015

Foton: Alingsås Hembygdsförening/

K W o E-B C