Kontakter

Kontakter och länkar

Styrelsen  2019

Ordförande     

Carina Håkansson

c/o Fortuna Förlag AB

Bolltorpshöjdsv 102 A

441 58  Alingsås

073-539 17 17


Övriga ledamöter

Else-Britt Carrgård

0322-188 20

073-071 80 90


Tommy Grapenholm

070-773 55 47

Vice ordförande

Simon Waern

073-332 89 28


Göran Jansson

0322-196 55

070-690 79 87

Sekreterare

Pär-Uno Ström

073-595 96 85


Marianne Samuelsson

0322-911 53

073-719 21 00

Kassör

Lena Kügler

Afzeliivägen 17

441 47  Alingsås

0322-197 37

073-380 60 59

Kaj Sigurdson

Flygfältsvägen 1

441 92  Alingsås

0322-938 83

070-742 65 64

Suppleanter

Björn Florin

0322-100 54

070-553 39 84


Kristina Wadensten

073-663 61 36

Dammsjöåskommittén

Sven-Åke Mökander

Markgatan 39

441 51  Alingsås

0322-67 23 10

070-672 31 56


Göran Jansson

0322-196 55

070-690 79 87


Ingemar Johansson

0322-150 28

Hitta till oss

Götagatan 23 Alingsås

GPS-position;  se Karta

P: Bäst parkering vid Utbildningens hus Ö.Ringgatan 16, ca 200 m promenad, gång/cykelväg under järnvägsbron.

Dammsjöåsvägen 45 Alingsås

GPS-position; se Karta

Väg 180 mot Borås, vid Ängabo ta vänster mot och förbi Maryd.

Vid skogsvägens slut finns parkeringar.

Besökare som inte kan gå backen upp till  torpet: kontakta någon i Dammsjöås-kommittén.

Frågor om

- Dammsjöås kontakta i första hand Göran Jansson

- Stampens kvarn är Björn Florin bästa val

- Kontakta oss om du har frågor om föreningen, nå samtliga i styrelsen.

  Självklart hjälps vi alla åt och rycker in där det behövs. Använd

  "Kontakta oss" eller kontakt@alingsashembygdsforening.se

- Medlemsskap kan Kaj Sigurdson bäst, du når honom per telefon eller

  "Bli Medlem" eller via e-post medlem@alingsashembygdsforening.se

- Anmälan till aktivitet, när det krävs, görs på

  "Anmälan aktivitet" eller e-post anmalan@alingsashembygdsforening.se


Webbansvarig Else-Britt Carrgård

Alingsås Hembygdsförening finns också på Facebook.


Ombud i Västergötlands Hembygdsförbund:

Sven-Åke Mökander

Else-Britt Carrgård


Alingsås Hembygdsförening samarbetar i våra arrangemang och verksamhet med Studiefrämjandet och våra återkommande utställare i Stampens kvarn

- Alingsås Konstförening www.alingsaskonstforening.se

- Alingsås Slöjd- och Konsthantverksgrupp

- Alingsås Fotoklubb www.alingsasfotoklubb.se

Bli medlem i Alingsås Hembygdsförening

Betala in 100 kronor/person på bankgirokonto 704-2500.

Uppge namn, adress, telefonnummer och e-post på formuläret "Bli medlem"

Swish-nummer: 123 344 31 32

Vår förening är medlem i


Sveriges Hembygdsförbund www.hembygd.se

Här hittar du också till andra hembygdsföreningars hemsidor.

Västergötlands Hembygdsförbund www.hembygd.se/vastergotland

NAV-industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst www.navivast.se

NAV är ett nätverk för aktiva museiföreningar och organisationer inom

Västra Götalandsregionen.

Alingsåsparkens Kulturförening e-post adress: apark.kultur@gmail.com

Finns på Facebook

Republiken Risö

Finns på Facebook


Hembygdsföreningar som tillsammans med vår förening bildar Hembygdsnätet


Bjärke Hembygdsförening www.bjarkehembygdsforening.se

Hemsjö Hembygdsförening www.hemsjobygden.se

Långareds Hembygdsförening www.langared.se

Ödenäs Hembygdsförening www.odenashembygdsforening.se

Östads Hembygdsförening www.hembygd.se/ostad


I Hembygdsnätet ingår även

Alingsås arkivförening larsolof.gu@telia.com

Alingsås bibliotek www.alingsaskulturhus.se

Alingsås förenings- och kommunarkiv www.alingsas.se

Alingsås idrottshistoriska förening  www.alingsasihs.se

Alingsås museum www.alingsaskulturhus.se

Alingsås släktforskarförening www.alingsasslaktforskarforening.se

Historiska sällskapet Alingsås www.historiskasallskapetalingsas.com

Uppdaterad 2019-04-15