Kontakter

Kontakter

Styrelsen

 

Ordförande

Carina Håkansson

c/o Fortuna Förlag AB

N Strömgatan 58 B

441 31 Alingsås

073-539 17 17

 

Vice ordförande

Åke Olsson

Ragnehillsgatan 6

441 43 Alingsås

0322-150 46

070-462 09 23

 

 

Sekreterare

Sven-Åke Mökander

Markgatan 39

441 51  Alingsås

0322-67 23 10

070-672 31 56

 

Kassör

Kaj Sigurdson

Flygfältsvägen 1

441 92  Alingsås

0322-938 83

070-742 65 64

 

 

Övriga ledamöter

Else-Britt Carrgård

0322-188 20

073-071 80 90

 

Göran Jansson

0322-196 55

070-690 79 87

 

Göran Sjögren

0322-143 05

070-252 65 03

Kristina Wadensten

073-663 61 36

 

Simon Waern

073-332 89 28

 

Suppleanter

Björn Florin

0322-100 54

070-553 39 84

 

Marianne Samuelsson

0322-911 53

073-719 21 00

Frågor om

- Dammsjöås kontakta i första hand Sven-Åke Mökander

- Stampens kvarn är Björn Florin bästa val

- Medlemsskap kan Kaj Sigurdson bäst, per telefon eller via

e-post medlem@alingsashembygdsforening.se

- Anmälan till aktivitet, när det krävs, görs

e-post anmalan@alingsashembygdsforening.se

- Kontakta oss om du har frågor om föreningen, då når du

samtliga i styrelsen. Självklart hjälps vi alla åt och rycker in

där det behövs. kontakt@alingsashembygdsforening.se

Webbansvarig Else-Britt Carrgård

Alingsås Hembygdsförening finns också på Facebook.

 

Bli medlem i Alingsås Hembygdsförening

Betala in 100 kronor/person på bankgirokonto 704-2500.

Uppge namn, adress, telefonnummer och e-post på talongen/i fältet.

 

Swish-nummer: 123 344 31 32

 

Ombud i Västergötlands Hembygdsförbund:

Sven-Åke Mökander

Else-Britt Carrgård

Ersättare

Kaj Sigurdson

 

Alingsås Hembygdsförening samarbetar i våra arrangemang och verksamhet med Studiefrämjandet och våra återkommande utställare i Stampens kvarn

- Alingsås Konstförening www.alingsaskonstforening.se

- Alingsås Slöjd- och Konsthantverksgrupp

- Alingsås Fotoklubb www.alingsasfotoklubb.se

 

Vår förening är medlem i

 

Sveriges Hembygdsförbund www.hembygd.se

Här hittar du också till andra hembygdsföreningars hemsidor.

Västergötlands Hembygdsförbund www.hembygd.se/vastergotland

NAV-industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst www.navivast.se

NAV är ett nätverk för aktiva museiföreningar och organisationer inom

Västra Götalandsregionen.

Alingsåsparkens Kulturförening e-post adress: apark.kultur@gmail.com

Finns på Facebook

Historiska sällskapet Alingsås www.historiskasallskapetalingsas.com

Republiken Risö

Finns på Facebook

 

Hembygdsföreningar som tillsammans med vår förening bildar Hembygdsnätet

 

Bjärke Hembygdsförening www.bjarkehembygdsforening.se

Hemsjö Hembygdsförening www.hemsjobygden.se

Långareds Hembygdsförening www.langared.se

Ödenäs Hembygdsförening www.odenashembygdsforening.se

Östads Hembygdsförening www.hembygd.se/ostad

 

I Hembygdsnätet ingår även

Alingsås arkivförening

Alingsås bibliotek

Alingsås förenings- och kommunarkiv

Alingsås idrottshistoriska förening

Alingsås museum

Alingsås släktforskarförening

Historiska sällskapet Alingsås

 

Hitta till oss

Götagatan 23 Alingsås

Dammsjöåsvägen 45 Alingsås