Kontakter

Kontakter

Styrelsen 2018

Ordförande

Carina Håkansson

c/o Fortuna Förlag AB

Bolltorpshöjdsvägen 102 A

441 58 Alingsås

073-539 17 17

 

Vice ordförande

Simon Waern

073-332 89 28

 

Sekreterare

Pär-Uno Ström

073-595 96 85

 

Kassör

Kaj Sigurdson

Flygfältsvägen 1

441 92  Alingsås

0322-938 83

070-742 65 64

 

Övriga ledamöter

Else-Britt Carrgård

0322-188 20

073-071 80 90

 

Tommy Grapenholm

070-773 55 47

 

Göran Jansson

0322-196 55

070-690 79 87

 

Marianne Samuelsson

0322-911 53

073-719 21 00

 

Kristina Wadensten

073-663 61 36

 

Suppleanter

Björn Florin

0322-100 54

070-553 39 84

 

Lena Kügler

0322-197 37

073-380 60 59

 

Dammsjöåskommittén

Sven-Åke Mökander

Markgatan 39

441 51 Alingsås

0322-67 23 10

070-672 31 56

 

Göran Jansson

0322-196 55

070-690 79 87

 

Ingemar Johansson

0322-150 28

 

 

Frågor om

- Dammsjöås kontakta i första hand Göran Jansson

- Stampens kvarn är Björn Florin bästa val

- Medlemsskap kan Kaj Sigurdson bäst, per telefon eller via

e-post medlem@alingsashembygdsforening.se

- Anmälan till aktivitet, när det krävs, görs

e-post anmalan@alingsashembygdsforening.se

- Kontakta oss om du har frågor om föreningen, då når du

samtliga i styrelsen. Självklart hjälps vi alla åt och rycker in

där det behövs. kontakt@alingsashembygdsforening.se

Webbansvarig Else-Britt Carrgård

Alingsås Hembygdsförening finns också på Facebook.

 

Bli medlem i Alingsås Hembygdsförening

Betala in 100 kronor/person på bankgirokonto 704-2500.

Uppge namn, adress, telefonnummer och e-post på talongen/i fältet.

 

Swish-nummer: 123 344 31 32

 

Ombud i Västergötlands Hembygdsförbund:

Sven-Åke Mökander

Else-Britt Carrgård

 

 

Alingsås Hembygdsförening samarbetar i våra arrangemang och verksamhet med Studiefrämjandet och våra återkommande utställare i Stampens kvarn

- Alingsås Konstförening www.alingsaskonstforening.se

- Alingsås Slöjd- och Konsthantverksgrupp

- Alingsås Fotoklubb www.alingsasfotoklubb.se

 

Vår förening är medlem i

 

Sveriges Hembygdsförbund www.hembygd.se

Här hittar du också till andra hembygdsföreningars hemsidor.

Västergötlands Hembygdsförbund www.hembygd.se/vastergotland

NAV-industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst www.navivast.se

NAV är ett nätverk för aktiva museiföreningar och organisationer inom

Västra Götalandsregionen.

Alingsåsparkens Kulturförening e-post adress: apark.kultur@gmail.com

Finns på Facebook

Republiken Risö

Finns på Facebook

 

Hembygdsföreningar som tillsammans med vår förening bildar Hembygdsnätet

 

Bjärke Hembygdsförening www.bjarkehembygdsforening.se

Hemsjö Hembygdsförening www.hemsjobygden.se

Långareds Hembygdsförening www.langared.se

Ödenäs Hembygdsförening www.odenashembygdsforening.se

Östads Hembygdsförening www.hembygd.se/ostad

 

I Hembygdsnätet ingår även

Alingsås arkivförening larsolof.gu@telia.com

Alingsås bibliotek www.alingsaskulturhus.se

Alingsås förenings- och kommunarkiv www.alingsas.se

Alingsås idrottshistoriska förening www.alingsasihs.se

Alingsås museum www.alingsaskulturhus.se

Alingsås släktforskarförening www.alingsasslaktforskarforening.se

Historiska sällskapet Alingsås www.historiskasallskapetalingsas.com

 

Hitta till oss

Götagatan 23 Alingsås

GPS-position; se Karta

P: Bäst parkering vid

Utbildningens hus

Ö.Ringgatan 16,

ca 200 m promenad,

gång/cykelväg under järnvägsbron.

Dammsjöåsvägen 45 Alingsås

GPS-position; se Karta

Väg 180 mot Borås,

vid Ängabo ta vänster

mot och förbi Maryd.

Vid skogsvägens slut

finns parkeringar.

Besökare som inte kan gå backen upp till torpet: kontakta någon i Dammsjöås-kommittén.