Föreningen

Alingsås Hembygdsförening


Alingsåstraktens Hembygdsförening bildades den 1 november 1947, men ändrade sitt namn när nya föreningar tillkom i kommunen på 1970-talet.

I föreningens stadgar står: ”Föreningens ändamål är att värna om hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer”.


Det är viktigt för vår kommuns unga människor att få kunskap om dåtid för att kunna förstå sin nutid och med den kunskapen kunna växa in i sin framtid.


Sedan 1928 har Alingsås haft ett stadshistoriskt museum med stora samlingar och en omfattande utställnings- och museiverksamhet. Detta kan till viss del förklara att Hembygdsföreningen inte har en  hembygdsgård med egna samlingar.


Alingsås har en rik industrihistoria!

Därför vill Hembygdsföreningen betona vikten av att ansvariga för Alingsås museiverksamhet i både nutid och framtid tar ansvar för att visa dessa samlingar. Också tidigare magasinerade föremål - som också de är en viktig del av vårt kulturarv - bör göras tillgängliga för allmänheten.

Vi tror att Du som bor i och Du som kommer på besök till vår kommun vill finna ett museum som presenterar Alingsås från ”dess vagga” för att sedan kunna följa stadens utveckling. Många kommer troligen att häpna över den roll som Alingsås mycket tidigt har haft inom olika områden, exempelvis det textila.

Också några stora tillverkningsindustrier har senare varit mycket betydelsefulla för staden.


Stampens kvarn hyrs av Alingsås kommun och fungerar idag som kulturcentrum för konst, konsthantverk, hemslöjd och foto. Med promenadavstånd från stadens centrum är kvarnen ett populärt mål för såväl turister  som kommunens innevånare lördagar och söndagar under sommarperioden.

Läs mer under "Stampens kvarn".


Dammsjöås (Maryd 7:1) 17,7 hektar, ett gammalt soldatorp som föreningen äger tillsammans med Alingsås Friluftsklubb och förvaltas gemensamt på ideell basis. Torpet finns omnämnt redan 1786 och brukades då och fram till 1854 av samma släkt. Först var det en backstuga på samfälld mark för att under tre generationer bli ett soldattorp under 1800-talets senare hälft. Torpet friköptes 1904.

Läs mer under "Dammsjöås".