Framtidsvecka i Alingsås 2018

Framtidsvecka i Alingsås 2018


Måndag den 9 april

Hembygdsföreningen och Friluftsklubben höll "öppet hus" och visade vår "pärla" Dammsjöås, som nu också blivit en av Göteborgs Insjörikes utvalda pärlor.

Våra grillmästare var på plats och bjöd på grillat till de besökare som hittat till gården vid "vägs ände" denna dag.   


Lördag den 14 april

Omställning Alingsås, Alingsås Kommun och Studiefrämjandet arrangerade en "projektvecka i hållbarhetens tecken".

Hembygdsföreningen deltog med en stadsvandring under rubriken "Vår stadskärna - en hållbar framtidsresurs"


Simon Waern tog med sig en intresserad skara på en vandring runt i innerstaden. Så många vackra hus vi har att glädjas över i Alingsås!

Ingen idé att se bakåt, men visst var det många som mindes andra hus, som funnits någonstans där vi vandrade förbi.

Men nu var det de vackra, väl omskötta historiska husen som Simon berättade om. Han visade gediget kunnande och berättade mycket intressant om husen, vilka som byggt, ägt och bebott dem i gången tid.

Vi fick lära om olika detaljer på husen, vad de kallas vilken "funktion" de har med mera. Detta väckte ytterligare intresse och resulterade i att vår guide fick många frågor under promenaden.   

Foto: Else-Britt Carrgård

Stadsvandringen startade från Alströmerska magasinet ...

Foto: Else-Britt Carrgård

Dammsjöås

Foto: Else-Britt Carrgård

... med många stopp, som här vid Kabomhuset, där Simon Waern hade mycket intressant att dela med sig av till gruppen.


OBS Den 21/9-18 blir det åter stadsvandring med Simon!