Kulturarvsdagar 2017

10 september 2017

Avslutning av Kulturarvsdagarna hölls i Dammsjöås och vårdträd planterades

Vårdträd i Dammsjöås

Söndagen den 10/9 planterades två nya träd för oss alla att vårda. Alvar Munther och Per-Henrik Rosenström till minne.

 

Nils-Erik Molin från Dammsjöås-kommittén och Simon Waern, Alingsås Hembygdsförening fick hjälp av Göran Jansson med planteringen.         

En solig septembersöndag hölls avslutning av de rikstäckande Kulturarvsdagarna i Dammsjöås med författarbesök av Calle Bergil och Ola Sjöstedt som presenterade sin nya bok 'Naturvård för torpare'.


Dessförinnan planterades vårdträd för två alingsåsprofiler.

Ett äppelträd av sorten Säfstaholm panterades i trädgården nedanför huset till minne av Alvar Munther. Alvar var med här från begynnelsen, han lade ner så mycket kraft och energi här, sa Nils-Erik Molin från Dammsjöåskommittén i sitt minnestal.

Vi minns en fantastisk man och hoppas att äppelträdet skall växa upp och ge fin frukt till Alvars minne.


Till Per-Henrik Rosenströms minne planterades en ek en liten bit nedanför torpet. Simon Waern, Alingsås Hembygdsförening, betonade att Per-Henrik Rosenström väckte intresse hos alingsåsarna för deras gemensamma kulturarv och hembygdshistoria. En man med många epitet - museiman, folkbildare, inspiratör och vår främsta Alingsåskännare. Hans gärning kommer att leva vidare avslutade Simon innan han med Göran Janssons hjälp satte den lilla eken på plats.

Vi minns Per-Henrik med stor vördnad. "En kulturmiljökämpe med en aldrig sinande tro på "kulturens goda... Få personer har så engagerat bidragit till bevarandet av vårt gemensamma kulturarv" uttrycker Kristina Wadensten och Simon Waern i 'Minnesord

Per-Henrik Rosenström'(se Föreningsforum).   


Dammsjöåskommittén redogjorde för årets verksamhet på torpet och om planerna på att skapa ett ekomuseum runt ett kommande naturum i Alingsås.

Författarna Calle Bergil och Ola Sjöstedt med sin högaktuella bok Naturvård för torpare. En mycket vacker och innehållsrik bok med mycken kunskap och fantastiska foton av Tore Hagman att ta del

och njuta av.