Lilla Prästeryd

Lilla Prästeryd! 

Uppmärksamma flanörer har lagt märke till att det händer saker vid det lilla torpet i Prästeryd strax intill Tuvegården.


I Lars Bernhardssons stuga pågår just nu en varsam renovering såväl utvändigt som invändigt. Stugan är målad, taket omlagt, det har röjts en gångväg upp från Prästerydsvägen och runt huset har buskage fällts. Invändigt håller stugan nu på att förberedas för att även här kunna påbörja renovering.

Vem gör detta då? Jo, det är ett samarbete mellan flera parter; Alingsåshem som äger stugan, Alingsås Hembygdsförening som vill bevara den unika miljön, Alingsås kommuns bebyggelseantikvarie som expert i bevarandefrågor samt Alingsås museum som är behjälpliga i flera frågor.

Men för att ta det från början:

Alingsås Hembygdsförening fick påstötning av en person som sedan barndomen är väl bekant med området och Lilla Prästeryd och tyckte att något genast borde göras. ”Torpet står ju och förfaller!” Efter samråd med Alingsåshem och bebyggelseantikvarien beslöt Hembygdsföreningen att formulera en målbild för torpmiljön. Målbilden visade sig tillgodogöra alla parters önskemål väl. Tanken är att skapa ett ”Minnenas hus”, eller ett ” levande museum” för oss att bevara och använda. Hembygdsföreningens syfte är ju bland annat att aktivt medverka till vård och bevarande samt att samverka i lokala kulturfrågor.

Invigning hoppas vi kan ske under jubileumsåret 2019 under pompa och ståt!

 

Torpet och den äldsta delen av ladugården kan dateras till tidigt 1700-tal, och är den enda kvarvarande gårdsmiljön sedan så tidigt datum och därför viktig för Alingsås kommun att bevara. Fastigheten finns också upptagen i kommunens Kulturmiljöprogram som ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse”. Genom ett brett samarbete kan vi nu bevara och återställa torpmiljön. Vi kommer återkommande att rapportera om hur projektet fortskrider här på hemsidan, så håll utkik!

Carina

ordförande

2018-05-15