Naturstig och Historia

”En promenad med natur- och kulturupplevelser”


DAMMSJÖÅS


Vi har gjort en natur- och kulturstig runt torpets olika biotopområden med ett antal informationsstationer. Den är 2.600 m lång och markerad med blåfärgade stolpar. På mossen är det spångat och ett utsiktstorn är uppfört.

Informationstavlorna berättar om omgivande natur eller historia från torpet.

Vårda naturen och stäng grindarna efter Er – så fåren inte går ut.


Stationerna

1.Välkommen och karta över torpet

2.Slåtterängen - Mästerrot och rekordgrovt sälgträd                         

3.Biodlingen                               

4.Torpet                     

5.Lägerplatsen             

6.Härsmossen

7.Torvtäkt och utdikning - Fjärilseldorado, Femstena rör

8.Talldungen

9.Dammsjön


Följande uppgifter och historik har i huvudsak samlats in av

Åke Rosén. Han var mångårig ordförande i Alingsås Friluftsklubb och med i Dammsjöåskommittén från det att Hembygds-föreningen och Friluftsklubben övertog torpet 1987 fram till 2008.


I maj 1736 inlämnades skrivelse om Maryds bys inkällrade (gränsstenar och hag) skatteskog, där gränsen går i såväl Dammsjöås som Dammsjöåsbäcken

(C M Bergstrand ”Från Alingsås och Kullings härad på 1700-talet”).

Se vår informationstavla om ”Femstena rör”. Dammsjöås dyker upp på karta från 1737 över gränsstenar i Bälinge skog. Här står femstena röret angivet som ”sten i Dammsjöås”. Ett annat år som förekommer i samband med barnafödsel är 1775 (ej helt belagt).


Med visshet har Dammsjöås varit bebott sedan 1804. I husförhörslängderna för Alingsås landsförsamling 1804 -1814 omnämns det som ”Damåsen torp på samfälld mark”.

Det brukades då av torparen Måns Jonasson f. 1756 i Nårunga socken.

Måns var gift två gånger. I första giftet med Carin Svensdotter        f. 1754, föddes tre barn,

- sonen Andreas f. 1786 - i kyrkoboken anges ”förstärkningskarl,     commenderad, anmäld som död”

- dottern Catarina f. 1791 (återkommer nedan)

- dottern Maja f. 1792 (död i Hols församling)

Efter Carins död gifte Måns om sig med Ingeborg Svensdotter

f.1760.


Troligen år 1814 kom 20-årige Johannes Andersson till torpet. Han var född 1793 på stället Näset norr om sjön Nären. Det lystes till äktenskap mellan Johannes och Catarina, dottern på torpet. Paret gifte sig och kom att bli föräldrar till sju barn; sex pojkar och en flicka.

När Måns avled någon gång på 1820-talet övertog Johannes torpet, som från och med detta kallas Damsjöås.

År 1853 inträffade en tragisk händelse i Damsjön, då en tvåårig son till Johannes och Catarina drunknade. Det sista barnet flyttade ut från hemmet 1852 och året efteråt dog modern 62 år gammal. Johannes blev nu ensam på torpet några år.


På Maryds bys samfällda mark låg förutom Damsjöås även torpen Ekelund och Tån (Gröneslätt).

Båda dessa är nu stensamlingar, som minner om torpen.Nu inträder en ny epok


I husförhörslängderna upptas Damsjöås, som soldatstom nr 1185 under Östergården i Maryds rote. Den förste innehavaren var Corporal Carl Hallgren f. 1815, gift med Catarina Larsdotter född i Nårunga. De hade sex barn och bodde här till 1863.

Carl och Catarina efterträddes av soldat August Löving f. 1835, gift med Johanna Svensdotter f. 1841 i Bälinge. De fick sju barn.

Den siste soldaten var Karl-Johan Dahlgren f. 1864 i Habo, gift med Amanda Jonesdotter f.1866 i Lena. De fick sex döttrar.


År 1904 avsöndrades Dammsjöås, som tidigare legat på samfälld mark från fastigheterna Maryd Östergården 1 och Maryd Mellangården 2, till handlanden August Carlsson från Alingsås.


På vinden har vi (2014) hittat ett brev, skrivet hösten 1904 till August, som talar om missad inflyttningsfest samt kommande giftermål.


Indelningsverket och därmed soldattorpen upphörde.

Fastigheten fick beteckningen Maryd nr 7 (från 1962 Maryd 7:1)


Dock överlät Carlsson fastigheten redan 1905 till Gustav August Svensson från Töllsjö, som i sin tur år 1917 sålde till Ture Karlsson och hans ”sambo/hushållerska” Augusta. De var föräldrar till Allan som var deras enda barn, född 12 dec. 1916. År 1948 tog Allan över ägandeskapet till torpet efter Ture. Här levde och verkade han till sin död den 20 okt.1987.


Allan levde ihop med Sonja och de fick två barn, en son 1956 och en dotter 1966. Ture och Allan Karlsson ligger begravda på Alingsås landsförsamlings begravningsplats under samma gravsten. Alingsås Hembygdsförening har numera gravrätten.

Allan överlät torpet genom testamente med hälften till vardera Alingsås Friluftsklubb och Alingsås Hembygdsförening.

.....

Nu kan Du också lyssna på inspelningar gjorda av Radio Alingsås.

Klicka på www.alingsas2019.com och lyssna på både en äldre inspelning där Åke Rosén berättar om Dammsjöås historia och dess ägare, samt en inspelning som gjordes på Kulturarvsdagen den 8 sep-tember 2018. Marydsgrannar som kände Allan Karlsson berättar om sina minnen.                                                    ..... Inlagt 2018-10-01.....

.....


Från 1987 har sedan föreningarna rustat och underhållit torpet. Det drivs nu via en kommitté med tre ledamöter från vardera föreningen. En dag i veckan - f.n. måndag förmiddag med start klockan 9 - är det arbetsdag på Dammsjöås, då olika göromål och underhåll utförs.

Kontakt: Sven-Åke Mökander e-post: svenake.mokander@gmail.com eller tfn 070–6723156.

Välkommen till vår arbetsgrupp!


Från mars 2013 till och med juni 2014 genomfördes ett Leader-projekt (EU-bidrag) på Dammsjöås. Nu bättrades framfartsvägen och mötesplatser tillkom, stängsling för fåren gjordes, biodling startades, vindskydden byggdes, mossen spångades och utsiktstornet kom till. Avtal skrevs med Björn Johansson i Maryd om att hålla får på sommarbete. Hembygdsföreningen och Friluftsklubben ansvarar för den huvudsakliga tillsynen. En uppgörelse gjordes med Hjälmareds folkhögskola om att eleverna på den ettåriga Friluftsguides-utbildningen kan använda torpet som sin ”praktikplats”. Friluftsguiderna medverkade här i framarbetandet av naturstig och vindskydd.

Från 2015 har vi också friluftsdagar med Ängaboskolans mellanstadieelever, som under ledning av Hjälmareds Friluftsguider får delta i ett stationssystem med skilda friluftsinriktningar.

Varje år används torpet och lägerplatsen för olika grupper/föreningar med studiebesök eller övernattning.

   Sven-Åke Mökander juni 2015