Dammsjöås

Naturtorpet Dammsjöås i Maryd


Sex kilometer utanför Alingsås och bortom byn Maryd, vid vägs ände, ligger en torpidyll !

Det gamla torpet Dammsjöås med mangårdsbyggnad, undantagsstuga och ladugård samt ängsmark och skog med mosse. Totalt omfattar fastigheten ca 17,7 ha.

 

Torpet och tillhörande skogs- och åkermark ägs sedan 1987 gemensamt av Alingsås Hembygdsförening och Alingsås Friluftsklubb, då den siste brukaren Allan Karlsson, testamenterade detta till föreningarna. Läs mer om dess historia på ”Naturstig och Historia”, där också den nya natur- och kulturstigen presenteras med sina nio stationer.


Vid överlåtelsen var torpets byggnader i relativt nedgånget skick, men har nu rustats upp av frivilliga krafter inom föreningarna. Dessa kommer också fortlöpande att ansvara för underhållet. Vård av torpets skog och mark sker genom viss avverkning. Ängarna hålls öppna med hjälp av får på sommarbete, men även med lieslåtter.


Dammsjöås är ett utflyktsmål för medlemmar, men även Du som blir intresserad och vill besöka torpet är välkommen. Byggnaderna är öppna för besök vid arrangemang. Ingen uthyrning görs vare sig till medlemmar eller utomstående. För att vidga besöksantalet görs flera arrangemang och verksamheter i samarbete med olika föreningar. Har Du frågor, kontakta oss gärna.


Samarbetsavtal har ingåtts med Hjälmareds folkhögskola om att Dammsjöås skall vara praktikplats för elever på den ettåriga utbildningen ”Friluftsguides och idrottsledarlinjen”. Från 2015 har vi även samarbete med Ängaboskolans elever (mellanstadiet) om ett par friluftsdagar med ett stationssystem om natur- och friluftsliv.


Vandringsleder har märkts ut och en ”natur- och kulturstig” (2,6 km) med ett tiotal informationsstationer finns för den intresserade, liksom en lägerplats med två timrade vindskydd.


Hembygdsföreningen håller årligen minst fyra återkommande arrangemang på Dammsjöås: Gökotta med potatissättning, De vilda blommornas dag, Sommarmöte med Maryds Missionsförsamling samt Slåtterdag  - se ”Dammsjöås/Program” - som inbjuder såväl medlemmar som icke medlemmar och brukar samla mellan 50 - 100 deltagare per tillfälle.Vindskydd som natthärbärge

Har Du lust att sova en natt eller två i Dammsjöås? Då kan Du hyra ett av våra två vindskydd.

Kontakta Sven-Åke Mökander, tel nedan.Dammsjöåskommittén

Hembygdsföreningen:

Sven-Åke Mökander

Göran Jansson

Ingemar Johansson


Friluftsklubben:

Nils-Erik Molin, ordförande

Leif Åkerblad

Jan Lindsten

Kontakt

Hembygdsföreningen:

Sven-Åke Mökander

Markgatan 39

441 51  Alingsås

0322-672310

070-672 31 56

svenake.mokander@gmail.com


Friluftsklubben:

Nils-Erik Molin

070-8459338

nm@svenssonmolin.se

... Uppdaterad  2020 09 26